Bóg, Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na świat - ogólnonarodowe zjednoczenie ugrupowań pod historyczną nazwą - Listy na adres: Postfach 800626, 65906 Frankfurt am Main
piątek, 17 czerwca 2016
Freiheit für politische Gefangene in Polen!

Freiheit für politische Gefangene in Polen7 godz. ·

https://weact.campact.de/…/freiheit-fur-politische-gefangen…

W dniu 18 czerwca, w Łodzi, w godzinach 15-17, przed siedzibą partii PiS, na ulicy Piotrkowskiej 143 [ między ulicami Zamenhoffa i al. Piłsudskiego] odbędzie się wspólna manifestacja
partii POLSKA PATRIOTYCZNA, partii ZMIANA i stowarzyszenia WIERNI POLSCE SUWERENNEJ.

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Freiheit-fr-politische-Gefangene-in-Polen-Dr-Mateusz-Piskorski-freilassen-Protest-w-sobote-18-czerwca-2016

poniedziałek, 24 września 2007
Jaroslaw Niedźwiecki, Swidnica: dostałem dzisiaj tylko pismo przewodnie ze Strasburga

Jestem w Strasburgu z 3 skargą zarejestrowany w sprawie łamania w Niemczech wolności słowa (sprawa dominacji żydostwa w Polsce) i prawa do obrony.
Zarejestrowano moją kolejną trzecią skargę w Strasburgu, na łamanie w Niemczech wolności słowa (sprawa dominacji żydostwa w Polsce) i prawa do obrony. A szykuje się kolejna, czwarta skarga, w sprawie wypędzenia mnie z Niemiec, obecnie jest złożona skarga w Federalnym Sądzie Konstytucyjnym w Karlsruhe.
Jestem ciężko przestraszony, bo dostałem dzisiaj tylko pismo przewodnie ze Strasburga, a nie jak to jest w zwyczaju wraz z oficjalnym formularzem do wypełnienia. Coś kombinują, a jak wiadomo w Strasburgu też  władzę sprawują... Jak mnie poświęcą w Strasburgu z Niemcami, to i w Polsce mnie pogrzebią. A ja mam ...
boukun

COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME
CONSEIL DE L'EUROPE
STRASBOURG

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUNCIL OF EUROPE
STRASBOURG

Jaroslaw NIEDZWIECKI ul. Luzycka 75 58-100SWIDNICA POLOGNE

FÜNFTE SEKTION

13. September 2007

ECHR-LGerl.lR JN/lch

Beschwerde Nr. 39861/07 Niedzwiecki (III) ./. Deutschland

Sehr geehrter Herr Niedzwiecki,

hiermit bestätige ich den Erhalt Ihres Schreibens vom 17. August 2007 sowie der beigefügten Anlagen. Ihrer Beschwerde wurde die obige Nummer zugeteilt, die in jeder weiteren Korrespondenz zu dieser Sache anzuführen ist.

Der Gerichtshof wird sich auf der Grundlage der von Ihnen vorgelegten Informationen und Unterlagen mit dem Fall beschäftigen, sobald es der Geschäftsgang erlaubt. Falls Sie weitere Unterlagen zu der Beschwerde einreichen möchten, so schicken Sie bitte ausschließlich Kopien, da der Gerichtshof keine Originale zurücksendet. Das Verfahren ist grundsätzlich schriftlich, und Sie müssen nur auf Vorladung des Gerichtshofs persönlich erscheinen. Die Entscheidung des Gerichtshofs wird Ihnen mitgeteilt.

Sie sollten jede Änderung Ihrer Adresse mitteilen. Des Weiteren sollten Sie dem Gerichtshof jede wichtige Entwicklung in Bezug auf die obige Beschwerde unaufgefordert mitteilen und alle weiteren relevanten Entscheidungen der nationalen Behörden und Gerichte einreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Die Kanzlerin der Sektion i.A.

J. Nobbe Rechtsreferent

ADRESSE POST ALE / POSTAL ADDRESS:
CONSEIL DE L'EUROPE / COUNCIL OF EUROPE
F - 67075 STRASBOURG CEDEX
TELEPHONE:
0033(0)38841 20 18
INTERNET:
http://www.echr.coe.int
TELECOPIEUR/FAX:
00 33 (0)3 88 41 27 30

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/b9b3956672efa605

czwartek, 06 października 2005
po polsku do Sztrasburga

 pisać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - European Court of Human Rights - STRASBOURG  Recht 30. Donnerstag, 06.10.2005

  Można pisać po polsku i w języku każdego państwa, które ratyfikowało konwencję, chociaż językami urzędowymi Trybunału są angielski i francuski.

Wszelką korespondencję zwiazaną ze skargą należy przesyłać na adres:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F–67075 STRASBOURG CEDEX.

skarga powinna zawierać:

(a)zwięzły opis stanu faktycznego oraz wskazanie istoty zarzutów;

(b) określenie, które z praw zawartych w Konwencji zostało naruszone;

(c) informacje, jakie środki prawne zostały wykorzystane ;

(d) listę decyzji urzędowych wydanych w Pana/Pani sprawie, z zaznaczeniem daty każdej z nich, wskazaniem sądu lub innego organu, który ją wydał oraz krótką informację o samej decyzji. Do listu powinien Pan/powinna Pani załączyć kopie decyzji (dokumenty nie zostaną Panu/Pani zwrócone, zatem w Pana/Pani interesie leży przedłożenie wylącznie kopii decyzji, a nie ich oryginałów).

Art. 45 Regulaminu Trybunału wymaga, aby formularz skargi został podpisany przez skarżącego,

lub przez jego pełnomocnika.

 kliknij w fotkę, żeby powiększyć

Stefan Kosiewski, František Bednár

Skargę do Trybunału może wnieść osoba, która jest ofiarą naruszenia prawa lub praw zawartych w Konwencji przez którekolwiek z państw-stron Konwencji. Naruszenie to musi dotyczyć jej bezpośrednio i osobiście .

Przedmiotem skargi do Trybunalu mogą być wyłącznie działania lub zaniechania władz publicznych (parlamentu, organów administracyjnych, sądów, itp.) jednego z państw.

Trybunał nie rozpatruje skarg skierowanych przeciwko osobom fizycznym lub organizacjom prywatnym.

Zgodnie z art. 35 § 1 Konwencji, Trybunał może rozpatrywać sprawy dopiero po wyczerpaniu wszystkich dostępnych w danym państwie środków odwoławczych oraz jeżeli skarga została wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji. Trybunal nie może rozpoznać skargi, która nie spełnia tych kryteriów dopuszczalności.

Przed wniesieniem skargi do Trybunału należy więc bezwzględnie wykorzystać wszystkie dostępne w kraju środki prawne, które mogą doprowadzić do zadośćuczynienia skutkom naruszenia Konwencji. W razie niewykorzystania środka odwoławczego należy wykazać, że byłby on nieskuteczny. Przed złożeniem skargi do Trybunału należy przedstawić przynajmniej istotę zarzutów, które są przedmiotem skargi sądom krajowym, w tym najwyższemu sądowi rozstrzygającemu dany rodzaj spraw.

Ze środków prawnych należy korzystać zgodnie z procedurą krajową, a w tym przestrzegać przewidzianych prawem wewnętrznym terminów do ich wniesienia. Jeżeli, na przykład, odwołanie zostało odrzucone z powodu przekroczenia terminu, nieprzestrzegania przepisów dotyczących wlaściwości lub innych wymogów formalnych, Trybunal nie będzie mógł rozpoznać sprawy.

https://sowamagazyn.wordpress.com

Grzegorz Niedźwiecki

http://pkn.blox.pl/resource/strasbourg_Niedzwiedzki_Grzegorz_07.06._2011.doc

...spytać skarbnika Rotary Club Jelenia Góra, czy to prawda, że prawnicy jego firmy chcieli złożyć za coś (albo złożyli) pozew przeciwko to piszącemu z żądaniem 10 tys. zł na Dom Dziecka „Dąbrówka” za pośrednictwem... Rotary Club Jelenia Góra? Najciekawsze jest jednak to, że ja swego czasu sam dałem między innymi na Dom Dziecka „Dąbrówka” zabawki ze swojego byłego sklepu na kwotę przeszło 1000 zł. W drugiej połowie 2008 roku nieświadomy tego, co się akurat mi kręci, przez trzy miesiące opiekowałem się starszym mężczyzną 24 godziny na dobę w Niemczech. Stamtąd przywiozłem o wartości 600 zł mosiężną statuetkę jelenia, którą przekazałem redakcji Jelonka.com na cele dobroczynne. To była być może moja ostatnia dobrowolna darowizna. Nie chwalił bym się tym, gdyby redakcja Jelonki nie brała udziału w tej spiskowej teorii dziejów sekując mnie teraz z portalu. Chętnie bym poszedł za to wszystko do pudła, ale „służbiści ponad własne interesy” rękoma kolegów sędziów wolą się do usranej śmierci pastwić nad moimi dziećmi. Będąc ściganym obecnie przez komornika, tak naprawdę nie mam pojęcia za co, kiedy i jak mogłem od niezawisłego sądu dostać na ślepo grzywnę 2000 zł netto. Ja teraz ujawniam prawdziwy ustrój panujący w Polsce, mechanizmy działania „wymiaru sprawiedliwości” i hipokryzję „filantropów”... http://www.ropoiwzk.com/Interwencje/ligeza.html


Kraj paradoksów
lew1 - 7:13 - 1 autor - 0 odpowiedzi  Jelenia Góra |

| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Tagi