Bóg, Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na świat - ogólnonarodowe zjednoczenie ugrupowań pod historyczną nazwą - Listy na adres: Postfach 800626, 65906 Frankfurt am Main
czwartek, 21 sierpnia 2008
Stan David Ligoń: Tarcza, dobrotliwi żydzi a Sprawa Polska
Od PKN
żydzi pomagają sobie: rabin Chaim Silver dał człowiekowi dobrą opinię, a 1200 ortodoksów dało się oszukać na 250 mln dolarów

Download this episode kliknij, wysłuchaj (8 min), ściągnij za darmo mp3

 
Joseph  Shereshevsky, 52 letni żyd amerykański z Norfolk w stanie Virginia zebrał więcej, niż 1/4 miliarda dolarów od swoich rodaków obiecując im lukratywne geszefty w nieruchomościach.
A jaką opinię miał wystawić Szereszewskiemu rabin Chaim Srebrakowski, który znał go tylko od dobrej strony, jako cieszącego się powszechnym szacunkiem filantropa? FBI postawiła zarzut oszustwa, ale czy to jest oszustwo, jeżeli człowiek przy lokowaniu cudzych pieniędzy ma po prostu miesięcznie milion dolarów więcej wydatków biurowych, niż przychodów? Joseph Shereshevsky chciał przecież tylko dla wszystkich żydów dobrze i nikomu nie szkodził; chciał wszystkim żydom pomóc, bo wiedział, że żydzi sobie pomagają. Ameryka zaniemówiła, bo czy można oskarżać o oszustwo filantropa, któremu coś się w geszeftach nie poszczęściło?

Amerykański filantrop Sorosz spacyfikował 38 milionową Polskę wydając tylko 1 mln dolarów na skanalizowanie (wyciszenie) najbardziej inteligentnych, młodych, twórczych ludzi. Tysiące jego ofiar, które w innych warunkach polityczno-społecznych grabiłyby ochoczo trawniki na czyn społeczny w Boże Ciało, pozakładało pod wpływem doradców z Fundacji Batorego tzw. (po amerykańsku) ngo , czyli organizacje pozarządowe, a następnie powykładało się przy trudnościach przede wszystkim
natury finansowej . Czy można mieć wobec tego  pretensje do polityków w Polsce, że uchwalili na domiar złego morderczą dla organizacji pozarządowych Ustawę o rzekomej możliwości pozyskiwania 1 % z odpisów od podatków, których zwolnieni od podatku nie mogą płacić, a nie zwolnieni nie są w stanie płacić?
Sorosz chciał dobrze dla wszystkich żydów w Polsce, dlatego pomógł paru żydom znaleźć zatrudnienie w Fundacji Batorego. 

"14 lutego 2005 r. gościem Fundacji im Stefana Batorego był Jarosław Kaczyński, który wygłosił tam wykład, a 19 września 2005 r., a więc na kilka dni przed wyborami, wykład w Fundacji wygłosił Lech Kaczyński. 6 września 2005 r. był tam z wykładem Donald Tusk. O ile pobyt Kaczyńskich w Fundacji im. Stefana Batorego jest niezrozumiały, to pobyt tam Donalda Tuska jest oczywisty, gdyż Andrzej Olechowski, ojciec założyciel PO, jest w jej władzach. Czy bracia Kaczyńscy zawarli jakiś układ z Fundacją im. Stefana Batorego"? pytał w maju 2006 roku polski patriota, Stanisław Bulza w korespondencji wysłanej z Wałbrzycha do Frankfurtu nad Menem  Izraelscy żydzi pomogli gruzińskim żydom dokonać zbrojnego wypadu na irański lud Osetyńczyków w dniu otwarcia Igrzysk Olimpiady w Pekinie, którą Polska miała sromotnie przegrać w koronnych konkurencjach, żeby Polakom zrzedła mina i przygnębieni wspomnieniem Prowokacji w Gliwicach oraz widokiem czołgów prących jak na Czechosłowację na Hutę Katowice opowiedzieli się w sondażach za zainstalowaniem w Polsce amerykańskich baterii rakiet antyatomowych przez kilku dobrotliwych panów spotykających się na odczytach w Fundacji Batorego.

Jeżeli Kaczyński, Tusk i Sikorski nie chcieli nikogo oszukać, a tylko nie znają się na amerykańskich interesach, jak żyd Szereszewski nie znał się na geszeftach, albo nie znają się na amerykańskiej polityce imperialnej, jak nie znali się już w Polsce: Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Jerzy Szmajdziński, kiedy ochoczo wsparli militarnie zbrodniczą agresję USA na Irak, to czy trzeba mieć zaraz pretensje do ludzi, którym się nie poszczęściło w polityce, w tamtym wypadku, lub nie szczęści się teraz, a jeszcze tylko o tym nie wiedzą?

Chyba to dobrze, że żydzi sobie pomagają, a rabin jest przy geszeftach. Ale, czy zawsze tak być powinno, żeby oni byli osamotnieni? żeby sami sobie pomagali? Czy nie powinni też czasem Polacy mieć w swoim kraju coś do powiedzenia? Może by wtedy nie wychodził Rywin na tym pomaganiu jak polski szlachcic Zabłocki na mydle i może  by powstała wreszcie jakaś logiczna Polska Polityka Wschodnia i związana z tym doktryna obronna nie Norfolk w stanie Virginia, ale Polski, w której decyzją tych, co chcą dla Polaków dobrze, zlikwidowany będzie wnet powszechny obowiązek obrony Ojczyzny, a zacznie się robić miejsce na
zaciężne wojska antyrakietowe i geszefty na  interwencjach militarnych.

Z Frankfurtu nad Menem mówił


Stan David Ligoń
 

02:18, kultur , SOWA
 
http://sowa.mypodcast.com
czwartek, 03 maja 2007
Do Macieja GIERTYCHA. O przyszłość Ruchu Narodowego. Apel

Prof. Maciej Giertych
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Ostatni Przewodniczący Rady Naczelnej
Stronnictwa Narodowego
Pierwszy Przewodniczący Rady Naczelnej
Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe

APEL

My niżej podpisani: seniorzy, członkowie, sympatycy Stronnictwa Narodowego, powodując się troską o przyszłość Ruchu Narodowego, zwracamy się do Pana Profesora z APELEM o pilne zwołanie Kongresu Stronnictwa Narodowego, na którym zostaną wybrane nowe władze Stronnictwa Narodowego.

Na I Kongresie Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe w dniu 31 stycznia 2004 r. stwierdzono, że STRONNICTWO NARODOWE JEST I BĘDZIE, a Pan omawiając ówczesną sytuację polityczną m.in. powiedział, że zadania, które nie może spełnić LPR, powinno spełnić Stronnictwo Narodowe. Do najważniejszych zaliczył Pan, obok innych, wypracowanie stanowiska w kluczowych dla Polski kwestiach, takich jak polityka zagraniczna, gospodarcza i kulturalna oraz szeroko pojęta praca formacyjna i programowa. I Kongres dokonał też wyboru nowych władz Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe.

Z wielkim bólem w sercu stwierdzamy, że wybrane władze SN do tej pory nie zwołały II Kongresu, i zaprzepaściły cały dorobek SN, które z wielkim trudem zostało reaktywowane w 1989 r. Mamy prawo przypuszczać, że wybrane władze SN świadomie chcą doprowadzić do całkowitego zaniku Stronnictwa Narodowego i tym samym do wymazania z pamięci Polaków jego dokonań oraz idei narodowej.

Tylko Stronnictwo Narodowe jest prawnym spadkobiercą ponad stuletniej, wielopokoleniowej działalności Obozu Narodowego w formacjach Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowo Demokratycznego, Związku Ludowo Narodowego, Obozu Wielkiej Polski i wielkiego dorobku, który przyniósł narodowi polskiemu niepodległość i państwo polskie przywrócone na mapę Europy w okresie pierwszej wojny światowej oraz wielkiej ofiary krwi złożonej przez narodowców na Ołtarzu Wolności Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej i po niej. Po reaktywowaniu w 1989 r. Stronnictwo Narodowe było organizatorem wielu konferencji naukowych, takich jak „O KATOLICKIE PAŃSTWO NARODU POLSKIEGO” w Krzeszowicach k. Krakowa i Dobromierzu k. Wałbrzycha, „O WIELKĄ POLSKĘ”, „POLITYKA POLSKI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ” i innych, oraz podejmowało inicjatywy w wielu miastach dotyczących m.in. zmiany nazwy ulic, rond na nazwę imieniem Romana Dmowskiego. To wreszcie Stronnictwo Narodowe podjęło starania, by w Warszawie stanął Pomnik Romana Dmowskiego.

Jednak za najważniejszą sprawę trzeba uznać, że to Rada Naczelna Stronnictwa Narodowego na swoim posiedzeniu w dniu 19 maja 2001 r. upoważniła Romana Giertycha, ówczesnego wiceprezesa Zarządu Głównego SN, do utworzenia Ligi Polskich Rodzin, która w swoich założeniach miała być parlamentarnym przedstawicielstwem Ruchu Narodowego. Było to największe osiągnięcie Stronnictwa Narodowego.

Dzisiaj z wielkim bólem w sercu stwierdzamy, że choć LPR w swoim statucie odwołuje się do Narodowej Demokracji, to nie jest partią narodową, gdyż raczej zmierza w kierunku chadeckim. Wielu członków SN jest poza LPR. Na taki stan rzeczy złożyło się kilka przyczyn, ale za najważniejszą należy uznać fakt, że to LPR, z fatalnym skutkiem dla siebie, odcięła się skutecznie od SN. Obecnie wobec wielu zagrożeń przed jakimi stanęła Polska, ale i wyzwań, dla sprawy narodowej liczy się każdy uświadomiony Polak. Jak więc LPR może skutecznie realizować swój program, pozostawiając członków i sympatyków SN na marginesie LPR.

Obecnie Stronnictwo Narodowe aby skutecznie podołać swojej misji musi dużo pracy włożyć w sprawy wewnętrzne, by je uporządkować i sformułować nową linię polityczną. Trzeba skoncentrować się na uporządkowaniu szeregów, uruchomieniu wewnętrznej pracy formacyjnej, rozbudowy szeregów członkowskich, zaplecza intelektualnego i własnej prasy oraz odzyskania lokalu SN w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 83/9 zawłaszczonego przez posła Bogusława Kowalskiego, członka Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego. Lokal ten został zakupiony na siedzibę SN z uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży lokalu przy ul. Kruczej 46/118, który został zakupiony w 1995 r. dzięki olbrzymiej ofiarności oraz dużego wysiłku wielu członków SN.

Świadomi swoich obowiązków i zadań, wiernie stojąc na straży programu i idei narodowych, domagamy się pilnego zwołania Kongresu Stronnictwa Narodowego. Nikomu nie wolno zaprzepaścić dorobku i osiągnięć Stronnictwa Narodowego. Niech żyje Wielka Polska!

Z poważaniem

Imię i Nazwisko, Adres, Pesel, Członek  Senior/Sympatyk, Nr telefonu, podpis

From: Stanisław Bulza [ mailto:stanislawbulza@op.pl ]
Panie Krzysztofie!
W załączeniu Apel. Jeżeli zgadza się Pan z treścią, to proszę wydrukować, podpisać i odesłać na mój adres:
Stanisław Bulza
ul. Długa 59 m.8
58-309 WAŁBRZYCH
Serdeczności. Stanisław Bulza.

 Apel .doc
613K Pobierz

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/91462e0a36c7f0fc

| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Tagi