Bóg, Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na świat - ogólnonarodowe zjednoczenie ugrupowań pod historyczną nazwą - Listy na adres: Postfach 800626, 65906 Frankfurt am Main
poniedziałek, 22 października 2007
Stowarzyszenie Patriotyczne „Wola-Bemowo”, Warszawa, październik 2007 r.: WYBORCOM KU PRZESTRODZE
Pieśń konfederatów

WYBORCOM  KU  PRZESTRODZE

 „Gdyby wybory mogły coś zmienić, to by ich nie było”

Czy to kraj demokratyczny, jeżeli Naród przegrywa wszystkie wybory i salwuje się ucieczką za granicę?

     Nie ma znaczenia, która partia wygra wybory. Wszystkie one będą robić to samo, ponieważ wszystkie są „po jednych pieniądzach” – tzn. sami sobie przydzieliły środki finansowe z Państwowej Komisji Wyborczej na prowadzenie kampanii wyborczej. Wszystkie ugrupowania sejmowe dysponują dotacjami z PKW rzędu kilkudziesięciu mln. zł rocznie i tym samym zawłaszczają sobie przyszłe wybory. I dlatego żadne inne ugrupowanie polityczne nie może być w stosunku do nich konkurencyjne /Folwark Zwierząt/. Bo żadne nie jest w stanie zebrać nawet ułamka takiej sumy, potrzebnej na kampanię wyborczą. Żadne więc nie ma szans na uczciwą walkę i z góry skazane jest na rolę „kandydata egzotycznego”.

      Kto zaprzeczy, że nie jest to fałszowanie wyborów?

      W ten prosty sposób całe partie i poszczególni posłowie, nawet ci, którzy się nie sprawdzili, zabezpieczają sobie przyszłość kapitałem finansowym. Żadna kadencja Sejmu nie wypełniła programu i nigdy ci. którzy w niej uczestniczyli nie powinni występować ponownie o poparcie Narodu. Doskonale przecież znają swoją „wartość” dla Narodu..

     Jedynie względy humanitarne mogą skłonić nas do głosowania. Wszak posłowie to jedyni żywiciele rodzin za 20 tys. zł miesięcznie i bez tych pieniędzy grozi im zagłada. Umrą z głodu. Posłowie są potrzebni sobie, a  nie Narodowi!

     Wybory nic nie dadzą. Bo Sejm zaraz wróci do tego samego „pata”, który teraz nam zafundował. Czy wśród kandydatów na posłów jest ktokolwiek, kto nie jest tego świadom?

     Między partiami nie ma żadnej różnicy – jakikolwiek program prezentują i tak go nie wykonają /kto ich do tego zmusi?!/. Im większe zaufanie wyrazimy którejś z nich, tym więcej szkody nam wyrządzi! Tak było np. z rządem Buzka, który rozczarował prawicę bardziej niż rząd Millera, bo przecież od komuchów nikt niczego dobrego nie oczekiwał.

     Jedyną „zdobyczą” Okrągłego Stołu było ustalenie wielkiej defraudacji majątku narodowego. Dał temu wyraz Lech Wałęsa, mówiąc: „Muszem pilnować, żeby ta nomenklatura tak za dużo nie ukradła, bo inaczej będziemy niewolnikami we własnym kraju”. Czy jest wiarygodne, żeby ktokolwiek, kto uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu nie uczestniczył w tej defraudacji? Bo to, że milionerzy i miliarderzy biorą się z przestępstw bankowych, nie jest chyba dla nikogo tajemnicą. Nikt jednak tych przestępstw nigdy nie badał.

     Czy wyborcy zdają sobie sprawę, co oznacza słowo „Sejm”, który występuje tylko w Polsce? To zbiorowe uchwalanie prawa, które podobno ma być ze sobą spójne. Żeby to zrealizować, musiałoby dojść do konsensusu dużej ilości osób, co jest fizycznie niemożliwe.[Na marginesie – parlamenty  w innych krajach nie są ciałami ustawodawczymi, ratyfikują lub odrzucają propozycje prawne zgłaszane przez prezydenta, premiera, kanclerza, króla itp.].

     To z tego powodu Sejm stale produkuje „paty”. Nie ma w nim żadnej zgody, bo być jej nie może. Tymczasem wystarczy jeden taki „pat”, aby zniszczyć Państwo. Jeżeli są „paty”, to nie jest to państwo prawa. Czy Naród zdaje sobie  z tego sprawę? Czy jest zasadne, żeby kadencja przerwana z powodu „pata” była z powrotem odtwarzana bez usunięcia przyczyn tego „pata”?

      Chcemy przypomnieć,  że pięć kadencji Sejmu I Rzeczypospolitej (1772-1792) „równo” zdradzało Naród Polski, uchwalając różne czynności rozbiorowe, aż do roku 1792, kiedy to w Grodnie ambasador rosyjski nakazał posłom zlikwidowanie Sejmu, czyli siebie. Na takie dictum już zaniemówili – stąd Sejm Niemy. Ten Sejm wymazał Polskę z mapy Europy. To „dzięki” niemu w następnym wieku rozbiory były legalne, a powstania nielegalne!!!

     Nie życzymy obecnym posłom losu tamtych – byli wieszani przez „wdzięczny” Naród w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Niech jednak zastanowią się, czy warto brać udział w takiej farsie! Jeżeli ten proceder będzie trwał nadal, Polska może być tylko państwem sezonowym. Kiedy Naród po I wojnie światowej zrzucił wreszcie jarzmo niewoli, lecz nie otrząsnął się z Sejmu, ten nawet nie zwrócił powstańcom dóbr skonfiskowanych przez cara, a co więcej – współuczestniczył w hiperinflacji w latach 1918-1923 Społeczeństwo było okradane z własności przy pomocy wydruku worków pieniędzy/marek polskich/ dla wybranych.Za nie kupowano całe  miasta (domy), zostawiając Polakom tylko ulice, czego nie dokonali nawet zaborcy. Sejm uniemożliwił w ten sposób rozwój gospodarczy II Rzeczypospolitej. Nierozliczona grabież majątku po Okrągłym Stole, nierozliczona kradzież kamienic po I wojnie światowej, 20% roczna inflacja dla beneficjentów stanu wojennego, nierozliczone morderstwa księży w czasie Okrągłego Stołu, niewykonanie żadnych programów wyborczych, stałe produkowanie „patów” przez Sejm, sprzedawanie cudzej własności przez tzw. „elyty” – wymażą Polskę z mapy świata! Popierając Sejm, zguba Państwa jest pewna! Rozdziobią nas kruki, wrony!

       Mówi się, że w Polsce w 1989 r. skończył się komunizm. Komunizm zaczął się w dniu nacjonalizacji majątku i skończyłby się w dniu oddania tego majątku w ręce Narodu (uwłaszczenie). Nic takiego nie nastąpiło. Majątek znacjonalizowany nie stał się majątkiem ogólnonarodowym, tylko prywatną własnością tych, którzy go „gwizdnęli”. Uwaga – prawa własności nie można sprawować „per procura”/w zastępstwie/. To dlatego komunizm nigdzie się nie sprawdził. A czy ważna jest sprzedaż polskiego majątku narodowego przez nie właściciela? A to właśnie zrobiono po Okrągłym Stole. 

     Wszyscy przywódcy partyjni uczestniczyli w zawłaszczaniu Państwa, przydzielając sobie z budżetu dotacje rzędu kilkudziesięciu mln. zł rocznie – czyli żyjąc „na kroplówce” z PKW, a wyniki wyborów ogłaszane są jednoosobowo – jak u Lenina. Nie ma żadnej  możliwości, żeby ktoś inny wygrał wybory, czyli jest to dyktatura kapitału finansowego *. Taka sama dyktatura panuje w poszczególnych partiach, gdzie otrzymanym z PKW kapitałem dysponuje jedynie przywódca. Boją się tylko jednego – że ludzie nie pójdą na takie wybory!

     Żeby skłonić  do pójścia na wybory, zawsze przywołają jakiegoś „czarnego luda” – zostawili np. swojego czasu SLD, które od początku powinno być zdelegalizowane, po to, aby przerazić ludzi perspektywą przejęcia władzy przez komunistów przy najbliższych wyborach i zapędzić ich do urn. Obecnie „czarnego luda” też możemy się dopatrzyć.

     Jeżeli do urn nie pójdzie 50% wyborców, to nie są to wybory demokratyczne, a tak wybrana władza nie reprezentuje większości. Sprawdzanie prawidłowości wyborów w komisjach obwodowych to nie to samo, co sprawdzanie zasad wyborczych, np. czy można wybrać kandydata spoza folwarku zwierząt? „Goście” z OBWE /nawet z Białorusi/ chyba tej „rzeczywistości” nie zamierzają badać.

     Czy zrozumiałeś, Drogi Rodaku, choćby jedną z tych 348 ustaw, uchwalonych przez skróconą, piątą kadencję Sejmu?

     Jeżeli wybranego posła nie można w każdej chwili odwołać, to nie ma po co go wybierać – zdradzi wyborców.

 *) Przypominamy w tym miejscu definicję faszyzmu: „jest to dyktatura kapitału finansowego”.

                                                                                         Stowarzyszenie Patriotyczne

                                                                                       „Wola-Bemowo”

                                                                                       Warszawa, październik 2007 r.

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa-frankfurt/message/898

niedziela, 21 października 2007
ruszymy do działania .Pozdrawiam , życząc wszelkiej pomyślności już od poniedziałku 22-10 2007 r..Lech Wałęsa

 Lech Wałęsa sierpien 2007  www.yur.tv/user/sowa

Lech Wałęsa wystąpi w dniu ogłoszenia wyniku wyborów;

Kłaniam się Państwu  dniu 21-10-2007r ,,Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus”  Mamy  cisza wyborcza odpocznijmy  , zastanówmy się i w zależności od potrzeb , konieczności i możliwości  ruszymy do działania .Pozdrawiam , życząc wszelkiej pomyślności już  od poniedziałku  22-10 2007 r..Lech Wałęsa

Możesz dowiedzieć się o drodze   do wolności  i o końcowej fazie z marszem  SOLIDARNOŚCI  ze zgromadzonej tu dokumentacji  . Tu znajdziesz  opis  zmagań pokoleń i końcówki tych w zmagań z sierpnia 1980 . Tymczasem udostępnionych jest około 7 345 stron i ciekawsze zdjęcia  ,a będzie udostępnione sukcesywnie około 25 000 stron .Wszystko z oryginałów .Poznając  czyny , fakty ,zachowania - bohaterów i zdrajców . Zweryfikuj osądy osobiście .

Oto adresy gdzie są oryginały skopiowane ;; http://www.mojageneracja.pl/1980   ---         http://www.lwarchiwum.home.pl    w tym obok Archiwum ---- poczta   lwprezydent@wp.pl

Obrażają mnie i zwycięską III R.P. zastanów się .

Czy Ci co obrażają nie doczekają się odporu    . Czy  uważasz że komunizm sam się rozwiązał ? czy uważasz że ZSRR też się sam rozwiązał  ? czy uważasz że układ Warszawski sam się rozwiązał ? czy uważasz że wycofanie wojsk sowieckich z Polski i nie tylko było na ochotnika ? Czy uważasz że komuniści oddali władzę w Polsce i w innych  miejscach  bo tak chcieli , bo bali się podobnych do Ciebie dezerterów , a dziś z oddali bohaterów ? i czy uważasz że inaczej można było i nie pod wodzą Wałęsy z wolą NIEBIOS tego dokonać  ? Można by długo wyliczać, zastanów się niepoprawny kretynie , często dezerterze kiedy obrażasz bohaterów tamtych dni i tych co sterowali i tych którzy słuchali sterujących .To że Największe w dziejach Świata Polskie Solidarności zwycięstwo przekazane demokracji , a więc Narodowi nie zostało najlepiej zagospodarowane a to już inna sprawa .Proponowałem system Prezydencki i dekrety , Proponowałem  uwłaszczenia Narodu przez 100 mil .i wiele innych właściwych idealnych  rozwiązań ale tacy jak Wy wybrali Kwaśniewskiego i SLD odrzucili nawet prywatyzację przez AWS  proponowaną .Czy można było w tamtych warunkach i takimi ja Wy cokolwiek więcej i mądrzej zrobić .To było maksimum , a nawet ponad to co było możliwe , bo z pomocą NIEBIOS . Lech Wałesa

 http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1205

----- Original Message -----
From: Miroslaw kraszewski
To: kulturzentrum_-owner@yahoogroups.de ; sowa-frankfurt@googlegroups.com ; exclusiv@yahoogroups.de ; kulturzentrum1@yahoogroups.de ; kulturzentrum@yahoogroups.de ; kulturzentrum_@yahoogroups.de ; sowa-frankfurt@yahoogroups.de
Sent: Tuesday, October 16, 2007 2:14 AM
Subject: RE: [sowa] Mamy w tym roku jubileusz 15-lecia Oswiaty, jest okazja do naprawienia bledu sprzed pieciu lat; Lech Klekot;

Czy konkretni niemieccy politycy i sedziowie maja
mniejszy wplyw na likwidacje nauczania jezyka
polskiego w Niemczech polskim dzieciom niz agenci
tajnych sluzb?

Dlaczego w niektorych landach zlikwidowano calkowicie
nauke jezyka polskiego dla polskich dzieci pomimo ze
Niemcy zobowiazaly sie do finansowania ?

Jak nauczac polskiego w Niemczech w sytuacji gdy
niemieckie sady zakazuja uzywania polskiego i nauki
polskiego a organizacje polonijne nawet nie
zaprotestuja przeciwko tym zakazom?

--- Opozycja Pozaparlamentarna <
gieremek1@o2.pl>
schrieb:

>
>
> agenci tajnych sluzb rozbijaja Polonie w
> Niemczech

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1203

czwartek, 11 października 2007
Lech Klekot, Szwajcaria: Wybory....

----- Original Message -----
Sent: Thursday, October 11, 2007 5:48 AM
Subject: Re: sowa magazyn europejski Skonka nie ma prawa nawolywac Polakow do Bojkotu;wydawca nowaka ma niechec do Polaka; awansowalismy na 9 miejsce; ponsgauli.wizytowka.pl tel.:079889940
środa, 10 października 2007
blokowanie bloxow przed wyborami parlamentarnymi skutecznym sposobem zwalczania niezaleznej wymiany mysli w Polsce
Szanowni Panstwo,
 
w systemie bezprawia tyranii oligarchii zydokomunistycznej w Polsce
blokowanie bloxow przed wyborami parlamentarnymi
moze sie wydawac skutecznym sposobem zwalczania niezaleznej wymiany mysli w Polsce;
 
jako wlasciciel zablokowanego blogu http://gurka.blox.pl
przyjmuje do wiadomosci Panstwa metody dzialania
i nie oceniam ich.
 
Jako wlasciciel wpisow dokonanych na http://gurka.blox.pl
mam niezaprzeczalne prawo do wszystkich wpisow dokonanych na tym blogu
 
i dlatego wnioskuje niniejszym o umozliwienie ich skopiowania.
 
Oczywiscie, maja Panstwo tez prawo do przyznania sie do bledu, wzglednie pomylki,
dlatego wnioskuje tez o odblokowanie blogu
 
Z powazaniem
Stefan Kosiewski
 
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 09, 2007 11:44 AM
Subject: Blog zablokowany przez administratora. http://gurka.blox.pl SZALENIE SKUTECZNI

Blog zablokowany przez administratora.
 
 
tel. +48 22 555 50 50
faks +48 22 555 48 70
  
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 09, 2007 7:44 PM
Subject: Wniosek o odblokowanie: Blog zablokowany przez administratora. http://gurka.blox.pl SZALENIE SKUTECZNI
----- Original Message ----- http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/beec058861cab2a0?hl=pl
Sent: Tuesday, October 09, 2007 4:16 PM
Subject: Szanowni Panstwo, wnosze o odblokowanie bezpodstawnie zablokowanego bloga

Blog zablokowany przez administratora.
z pozdrowieniami
stefan kosiewski
http://sowa.beeplog.de
Spieprzaj dziadu

 

http://immobilien.blox.pl

http://pons.blox.pl

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 10, 2007 9:58 AM
Subject: Fw: [sowa] Nie ide na wybory! Nie mam na kogo glosowac.

Spieprzaj dziadu
 
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 09, 2007 4:09 PM
Subject: Re: [sowa] Nie ide na wybory! Nie mam na kogo glosowac.
region@solidarnosc.kalisz.pl To nie idź i nie zawracaj dupy inaczej, czyt. rozsądnie myślącym.
wtorek, 09 października 2007
Nie ide na wybory! Nie mam na kogo glosowac.

Od kilkudziesięciu lat, jak tylko dostałem dowód osobisty chodzę na wszelkie możliwe wybory ...

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa-frankfurt/message/887

co sami Żydzi sądzą o Kaczyńskich i ich rządach (porzednich również

 

A HONOR???

Ochłodzić głowę i przeczytać to co sami Żydzi sądzą o Kaczyńskich i ich rządach (porzednich również). Jest to najlepszy wybór ale dla nich. Reszta też dla nich ujdzie.
Mądremu Polakowi powinno być dość.
Niech się sami wybierają.
A tak przy okazji, to  gdzie honor???
Józef Bizoń.
---------------------------------------------------------------------------------

Żydowska Agencja JTA: Polska jednym z największych przyjaciół Izraela

http://www.polskiejutro.com/art.php?p=7058&m=e

Redakcja

Polska jest dziś jednym z największych przyjaciół Izraela i nowy prawicowy rząd RP kontynuuje politykę w tym duchu, prowadzoną przez wszystkie poprzednie rządy po upadku komunizmu - stwierdza amerykański komentator Tad Taube w serwisie działającej w USA żydowskiej agencji JTA.

Autor - urodzony w Polsce biznesmen z San Francisco - przypomina, że w ciągu ostatnich 15 lat przywódcy Polski wielokrotnie odwiedzali Izrael, prezydent Wałęsa w 1991 r. przeprosił za krzywdy Polaków wobec Żydów, a proamerykańskie po 1989 r. rządy RP popierały z reguły interesy Izraela na forum ONZ. Obecnie też Polska intensywnie współpracuje z Izraelem na polu wojskowości.

Dodaje też, że wbrew stereotypowym opiniom o "polskim antysemityzmie" problemy Izraela cieszą się wielkim zainteresowaniem na polskich uniwersytetach, a "rzadkie antyizraelskie demonstracje (w Polsce) są tak małe, że nie zwracają uwagi nawet lokalnych mediów".

"Od upadku komunizmu Polska - kraj, który Żydzi tak lubią nienawidzić - prowadzi konsekwentnie proamerykańską i proizraelską politykę" - ocenia Taube.

Prezydent Kaczyński - pisze Taube - porównał siebie do izraelskiego premiera Ariela Szarona, "prawdopodobnie jako jedyny przywódca europejski". Podkreśla też, że polski ambasador w Izraelu potępił terroryzm palestyński, co - jak pisze - "wywołało wrzaski oburzenia ze strony niektórych jego europejskich kolegów".

Jak przypomina autor, Lech Kaczyński jeszcze jako minister sprawiedliwości w rządzie premiera Buzka (w latach 2000-2001) "przeforsował pełne ujawnienie masakry Żydów w Jedwabnem", a później, jako burmistrz Warszawy, aktywnie poparł budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w stolicy.

"Żaden kraj w Europie nie jest dziś tak silnie proamerykański i zarazem proizraelski jak Polska. Rzecz jasna, Polacy zajmują takie stanowisko częściowo dlatego, że uważają, iż leży to w ich narodowym interesie. Trudno byłoby jednak znaleźć zdrowszą bazę dla przyjaznego partnerstwa" - konkluduje Tad Taube.

http://de.groups.yahoo.com/group/exclusiv/message/113

w 2005 roku, do urn poszło 40 proc. uprawnionych do tego osób
...podczas poprzednich wyborów parlamentarnych, w 2005 roku, do urn poszło 40 proc. uprawnionych do tego osób. Tylko nieco lepiej było podczas wyborów prezydenckich - 49,7 proc. głosujących w pierwszej turze i 50,99 proc. w drugiej.
wtorek, 09 października 2007
wladza, ktora nie ma poparcia spolecznego, ma prawo byc zmieciona z powierzchni Ziemi

  Droga Pani Majewska,

nie bez przyczyny wybory w 2007 r. zostaly zarzadzone przez oligarchie w pospiechu,
za dwa lata nie bedzie w Sejmie zadnego z obecnych poslow i zadnej z kandydujacych obecnie osob
 
oligarchia, grupa uwlaszczona na majatku Narodu Polskiego na mocy bandyckiej zmowy w Magdalence
i przy tzw. okraglym stole generalow Sluzby Bezpieczenstwa oraz ich agentow
 
oligarchia moze sobie uznac kazde wybory za wazne jeszcze przed wyborami
i ulozyc sklad Sejmu i Senatu przed wyborami,
jak za komuny z gory ukladano z gory wyniki wyborow
 
Narod Polski nie mial mozliwosci od 1945 na swobodne zorganizowanie swojego Przedstawicielstwa Politycznego;
oficerowie z NKWD, KGB, UB, SB, WSI zamordowali nie jednego ks. Popieluszke,
od 1945 roku zamordowano skrycie setki tysiecy Polakow, a skrobankami i alkoholem zamordowano miliony Polakow,
zeby dzisiaj arcyzaklamany biskup NYCZ namawial do glosowania na kazdego zydokomunistycznego kandydata
 
jezeli wiec zacheca sie Polakow do BOJKOTU, to takze dlatego, ze sp. ks. Niedzielak i sp. ks. Suchowolec
nawet w zaklamany, symboliczny sposob nie doczekali sie od 1989 roku na procesy swoich mordercow
 
jezeli Narod Polski nie przylozy reki do ZLA,
jezeli Narod Polski nie wyrazi aprobaty dla sojuszu zydokomuny i zydokracji w Polsce,
to bedzie mial prawo juz w niedalekiej przyszlosci podejmowac decyzje samodzielnie i we wlasnym imieniu
 
Polacy nie beda zepchniecie do roli aborygenow,  tubylcow, Palestynczykow, indian Ameryki we wlasnej Ojczyznie,
Polacy beda mogli juz wkrotce rzadzic sie sami we wlasnej Ojczyznie Polsce,
 
bez zydokomunistycznego szamba w roli przedstawicieli Polakow w Sejmie i Senacie
bez zydokomunistycznego Szamba maRyja na uslugach SZATANA
bez przechrztow i pedalow na najwazniejszych stanowiskach w panstwie
 
oligarchia, wladza i wlasnosc w rekach nielicznych
jest wazna dla nielicznych, a obiektywnie jest to TYRANIA,
ktora musi odejsc, jezeli na swiecie ma rzadzic DEMOKRACJA
 
Stan David Ligon
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 09, 2007 1:20 PM
Subject: Re: Czy do bojkotu?

Nazywam się Majewska i uważam ,że ten bojkot to bzdura bo wybory i tak będą ważne nawet jak pójdzie do nich 5 % uprawnionych.Jeżeli to nie prawda to gdzie to jest napisane ?

http://www.sejm.gov.pl/prawo/nowaord/kon11.htm

 
Opozycja Pozaparlamentarna napisał(a):

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 09, 2007 11:18 AM
Subject: Re: [sowa] Idę na wybory i nie będę głosować na PIS ,PO,LID
http://de.groups.yahoo.com/group/exclusiv/message/109
Nie ide na wybory! Nie mam na kogo glosowac.

Od kilkudziesięciu lat, jak tylko dostałem dowód osobisty chodzę na wszelkie możliwe wybory i jak dotychczas, nie miałem kłopotu z wyborem kandydatów. Oczywiście za każdym razem się myliłem i rozczarowywałem. Ostatnio głosowałem na PiS, ale skoro oddali władzę walkowerem, to znaczy, że nie zasługują więcej na mój szacunek. Przecież obecnie też nie wygrają w takim stopniu, by rządzić samodzielnie, więc szkoda tylko publicznych pieniędzy na ten plebiscyt. Zresztą nie uznaję dyktatury w żadnej postaci, a już absolutnie nie akceptuję Antka Policmajstra Macierewicza, ordynusa Kurskiego i tych dwóch kolegów Twardowskiego, co chcą mnie inwigilować w ZUS, nie zapewniając mi wcale pracy. Przy rządach PiS mój udział w życiu społecznym jest iluzoryczny.

Platforma Obywatelska też nie jest moim marzeniem, choć teoretycznie jestem ich członkiem. Byłem już 24 stycznia 2001 roku na inauguracji partii w hali „Olivia” w Gdańsku, złożyłem kwestionariusz do systemu komputerowego i nawet otrzymałem autografy od pierwszych trzech tenorów PO (Płażyński, Olechowski i Tusk). Cóż, niestety nikt więcej o mnie nie pamiętał, a w Jeleniej Górze PO sprawuje się poniżej krytyki. Partia, która dużo mówi o przejrzystości, sama ma w swych szeregach nie mało przekrętasów jak posłanka Beata Sawicka. Zresztą to taki dyktat zakamuflowany, ludzie twierdzą, że żydowski spisek. Obywatelskość jest u nich widoczna tylko na logo i na plakatach.

Samoobrona nie ma szans nawet przekroczyć progu wyborczego, i słusznie, nikt nie da się drugi raz nabrać na populistyczne hasła i obietnice wyrobionego watażki. Z blokad na salony. Oni już byli, oni się nie sprawdzili, oni muszą odejść. Jak patrzę ma miss Peggy Renatę Beger, „miotłę” Hojarską, niewydarzonego Filipka i transfer Leszka Millera do tego kożucha, to nie wiem gdzie się mam schować ze wstydu. I choć sam byłem blisko tej formacji i obserwowałem jak kierowca Leppera Stanisław Łyżwiński, który go najpierw woził na piwo nad stawy w Podgórzynie, a później został posłem „zboczeńcem”, to stwierdzam, że nie da się zreformować tego folkloru nawet z tuzinem Tymochowiczów.

Liga Polskich Rodzin wie, że ich dyktat konserwatywny samodzielnie nie da rady, więc zawiązała doraźną koalicję z innymi dewotnikami z PR i utopistami z UPR. Im nic już nie pomoże i znajdą swoje właściwe miejsce jak ich niedawny kolega Lepper na marginesie sceny politycznej w Polsce. Kanapy sklejane z paździerza stojące na glinianych nogach muszą się rozpaść. Nie ma kraju na świecie, w którym „jedynie słuszna” świętojebliwa mniejszość decydowałaby o losach „ociemniałej” ich zdaniem większości.

Polskie Stronnictwo Ludowe, choć zachowuje się z dystansem do paszkwilanckiej kampanii wyborczej prowadzonej na każdym kanale telewizji nie tylko publicznej, to też już dawno wyczerpało swój limit zaufania społecznego. Ci sami ludzie, w tych samych mundurkach nie mają nic konkretnego do zaoferowania. Poza tym pamiętam dokładnie, kto siedział przy „Okrągłym Stole” i kto spiskował w słynną noc czerwcową.

Zapomniałbym oczywiście o polskiej lewicy. Nie, nie, nie zapomniałem, ale dla mnie LiD, czy SdRP, czy SLD z przystawkami, czy PZPR to samo i tą kartę dawno już uznałem za trefną, gdy musiałem stać za ogonami w kolejce i kupować cukier oraz benzynę na kartki. Dziękuję również za tamto państwo solidarne. Człowiek potrzebny jest tylko w dniu wyborów. Wszyscy kandydaci traktują dziś politykę tylko jako sposób na życie Zamiast wolnego rynku jest wolna amerykanka. Niech się sami tasują.

Cóż zatem? Zatem pozostaje mi bierne nieposłuszeństwo i po raz pierwszy w dorosłym życiu nie dać się nabrać na głodne kawałki rozjuszonych świń do koryta. Nie idę na wybory! Przy tej ordynacji wyborczej, przy tych nieudolnych sądach i bezpańskiej biurokracji i z tymi przywilejami dla wiodących partii politycznych; przy braku elementarnej kontroli społecznej mój głos będzie tylko legitymizował kolejne rozbójnicze rządy!

Grzegorz Niedzwiecki, Jelenia Gora

| < Lipiec 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Tagi
Sowa Magazyn Europejski

Utwórz swoją wizytówkę statystyka