Bóg, Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na świat - ogólnonarodowe zjednoczenie ugrupowań pod historyczną nazwą - Listy na adres: Postfach 800626, 65906 Frankfurt am Main
Blog > Komentarze do wpisu
"Grabieżcy tożsamości". Druga, nie publikowana dotychczas część książki "Ojczyźnie - skradziona tożsamość". E. Kościeszy
Napisał sowa (») dzisiaj w 10:52 w kategorii Eugeniusz Kościesza,

Sdílet 
frankfurt/sowa-podcast/sowa-mypodcast-com.jpg

31.12.2010 Eugeniusz-kosciesza-list-intencyjny Szanowni Państwo, niniejszym przekazuję do waszego wglądu, dyspozycji i wykorzystania na waszym internetowym publikatorze dotąd (dzień wpływu tego e-maila ) nie publikowanej drugiej części „Ojczyźnie -skradziona tożsamość”. Ta druga część-„Grabieżcy tożsamości” przedstawia głównych sprawców trwającej nieustannie w wielu publicznych sferach tej kradzieży i zawłaszczenia naszej narodowej, historycznej i państwowej  tożsamości na wrogi Polsce użytek. Ujawnia mechanizmy zorganizowanej mega- grabieży  przez osobników działających na tym polu pod różnymi szyldami pseudo-publicznych instytucji  nie mających żadnego związku z deklarowanymi przez nie oficjalnie celami i stosowanym przez nie  nazewnictwem. Wymienia ICH organizacyjnie, udowadniając odgórnie wrogi Polsce charakter owych instytucji jak również identyfikuje indywidualnie i imiennie dużą grupę anonimowych dotąd osobników za nimi stojących. Stojących, jako zwierzchnicy tych pierwszych, czy służących w nich  za zagraniczne srebrniki co gorliwszych kolaborantów, przedstawiając  tych którzy wiedli na tym polu przez ostatnie dwa dziesięciolecia, tych którzy przyczynili się najwięcej do obecnego rozkładu  poczucia solidarności i tożsamości narodowej  i głównych atrybutów polskiej suwerenności.

Za sprawą publikacji niniejszego zbioru  przestaną być już anonimowi a co za tym idzie  tak bezczelnie bezkarni  jak dotychczas! Przy naszym pewnym zbiorowym wysiłku daje potencjalną możliwość ICH trwałego odsunięcia od dalszego uprawiania wrogiej naszemu bytowi narodowemu działalności. A to przecież warunek konieczny, (choć sam nie wystarczający), by wygrać walkę o przetrwanie Polski. Zawsze łatwiej pobić przeciwnika policzonego i zidentyfikowanego, faktycznie będącego w mniejszości, niż nieznanego zasobami sił, dysponującego przewagą środków technicznych i kryjącego swe prawdziwe oblicze za policyjnymi kordonami i czuwającą nad zachowaniem tego stanu rzeczy bandą innych najemników od bezpieczniaków po skorumpowany aparat sędziowsko-prokuratorski.

Opracowanie to,  jak zaznaczono w czołowej notce podlega darmowej publikacji i kopiowaniu, a autor nie oczekuje dla siebie z tego tytułu żadnych gratyfikacji i materialnych korzyści poza ewentualną współpracą  na rzecz upublicznienia jego treści.

Autor jednak prosi państwo o skopiowanie otrzymanych plików na dowolny nośnik i następnie bezpośrednie ich usuniecie z waszej poczty e-mail. Hasło otwarcia plików w formacie PDF nadejdzie z innej skrzynki (w której adres wpleciono nazwisko autora: kościesza100) na który to proszę kierować ewentualną korespondencję czy własne uwagi.

W Nowym Roku 2011-tym życzę Państwu owocnej lektury i pozytywnych decyzji w przedstawionym temacie oraz spotkania się w autentycznie wolnej Polsce!

Autor -Eugeniusz Kościesza

p.s.1 Całość obejmuje sześć plików, które wysyłam w trzech częściach.

p.s.2  Wyjaśniam, że  opracowania tego nie wysyłam do krajowych publikatorów, bo i tak by je na tym polu zablokowano. Jak też z własnego doświadczenia wiem, ludzi którzy by nawet to zrobili. mogłyby spotkać różne nieprzyjemności…http://www.esnips.com/web/kosciesza

Eugeniusz Kościesza: List Intencyjny 31.12.2010

http://www.scribd.com/seuropejski

Eugeniusz Kosciesza
(1729 Visitors)

Ojczyznie skradziona tozsamosc
sowa
piątek, 31 grudnia 2010, reakcja

Polecane wpisy